Styret

 

 

Styret for Norsk Fyrhistorisk Forening 2017

 

Tormod Steen, Mo i Rana (Styreleder valgt til 2019)

Født 1955. Har arbeidet på Svalbard museum, Rana museum og ved Nasjonalbiblioteket. Arbeider i dag som avdelingsleder ved Helgeland museum. Medlem av kommunestyre og formannskap i Rana kommune. Leder i Polarsirkelen friluftsråd. Fyrtilknytning: Træna fyr.

Tore Berntsen, Kristiansand (Nestleder valgt til 2018)                                

Tore Berntsen 2

Født 1947, bor i Kristiansand. Gift, tre barn. Pensjonert fra stilling som ass.fylkesrådmann årsskiftet 2012/13. Arbeider deltid med kystkultur og fartøyvern i Vest-Agder fylkeskommune. Styreleder for Bragdøya kystlag som bl.a. driver Grønningen fyr i Kristiansandsfjorden.

Jostein Korsnes, Kvamsøy (Kasserer valgt til 2018)

Jostein Korsnes n

Kasserer fra 2011. Født 1954, gift fire barn. Jobbar som lærar. Er dagleg leiar i SandeFastlandssamband as, styreformann i Kong Arthurspelet. Har jobba med næringsutvikling og bygdeutvikling. Er leiar i foreininga for Frekøy fyrstasjon. Har erfaring med  restaurering frå arbeid med restaurering av garden Riste, på øya Riste i M&R.Fyrtilknytning: Frekøy fyrstasjon.                                                                                                                                                                                                                   

André Schau, Drammen (styremedlem valgt til 2019)

Andre Schau2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Født i 1972, bor i Drammen. Styremedlem siden 2014. Ansatt i Bane Nor innen trafikkinformasjon. Han har hatt fyr og fyrvesen som hobby i 35 år. André deltok som 16-åring i NRKs "Kvitt eller Dobbelt" i 1989, med temaet "Fyr- og Fyrvesen". Arbeider med teknisk dokumentasjon sammen med Kystverket. André arbeider også tett med venneforeninger på flere fyrstasjoner. Dette gjelder spesielt fyr som gjennomgår større restaureringer og hvor ulike type tilbakeføringer er ønskelig og aktuelt. Han er medforfatter av boka "Fyrene i Oslofjorden - levende kulturminner" (2010) og styremedlem i "Rødtangen Klokketårns Venner" (RKV).

Jan Erik Westergaard (styremedlem valgt til 2018)

Jan Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 år i Kystverkets avdeling for elektro. Har arbeidet med kontroll, installasjon og montasje av elektriske anlegg.

Marianne Johnsen (styremedlem valgt til 2019)

Marianne er oppvokst på ei fiskebrygge på Langøya. Hun er utdannet typograf og har drevet trykkeri i flere år. Fra 1989 til 2004 drev hun eget konsulentfirma innen kvalitetssikring. Hun har vært styreleder i Møre og Romsdal Brytekrets i 6 år. Nå er hun leder for Hestskjærets venner, den yngste venneforeningen i Norsk Fyrhistorisk Forening.

Svein-Harald Eliassen (varamedlem valgt til 2019)

Svein-Harald er ingeniør fra Gjøvik Ingeniørskole og har studert kartfag på Norges landbrukshøgskole. Han har arbeidet som landmåler i kommunal sektor. Fra 2006 har han arbeidet med fyr og merker for Kystverket Troms og Finnmark.

Anne-Lise Valaas (varamedlem valgt til 2018)

Har vært aktiv i Kjeungen Kystlag siden 1990. Hun har drevet utleie og ettersyn av Kjeungskjær fyr i 16 år.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 96 gjester og ingen medlemmer på besøk.