Fyrhistorisk årstallsliste

1656
Norges første fyr tennes på Lindesnes (Privat fyr, 30 talglys i tretårn, etter bevilgning til Povel Hansøn, Kristiansand. Slukket 1656)
1687
Kong Christian V innfører dødsstraff for oppsetting av falske bluss og merker på kysten
1697
Færder fyr tennes
1725
Markøy fyr tennes, Lindesnes fyr tennes på nytt (åpne fyrgryter på fjell)
1700
Kvitsøy fyr (vippefyr med gryte) og Høgevarde fyr (tre talglys) tennes
1705
Statlig forordning gjør det straffbart for privatpersoner som bor nær fyr å ha lys tent om natta i huset sitt
1767
Runde fyr tennes (fyrgryte med kol og torv)
1772
Valderhaug fyr tennes
1783
Rundbrennerlampen (med rørformet veke) introduseres
1798
Munkholmen fyr tennes
1799
Første fyrtårn reises (Lindesnes)
1802
Første fyr med lukket kolbluss tennes (Store Færder)
1814
Den norske stat tar over eierskapet til de 10 eksisterende fyrstasjonene
1821
Fyr- og Merkevesenet fusjoneres med Kanal- og Havneembetet
1828
Fyrkommisjonen opprettes
1832
Det første linseapparatet tas i bruk på Oksøy fyr
1839
Første offentlige fyr nord for Trondheimsfjorden tennes (Villa, Nord-Trøndelag)
1841
Fyrdirektoratet og fyrdirektørembetet opprettes, med ansvar for fyr- og merkevesen
1841
Første tåkesignal opprettes (tåkeklokke på Fulehuk)
1849
Åtte fiskefyr opprettes
1854
Første støpejernsfyr bygges (Eigerøya)
1856
Første fyrskip plasseres på Lepsøyrevet nord for Ålesund (sluppen Enigheden)
1859
Siste kolblussfyr slukkes, erstattes med olje (Villa, trolig også det siste i verden)
1860
Første meteorologiske observasjonspost på fyr opprettes (Oksøy)
1873
Ny, blinkende linse karakteriserer Lista fyr og gjør to av tre fyrtårn der overflødige
1874
Første tåkehorn tas i bruk (Jomfruland)
1875
Første betongfyr bygges (Pirholmen)
1883
Første fyrlykt med gassoljebrenner tennes, som kan brenne uten sammenhengende vakt og tilsyni flere uker (Raunane)
1885
Første tåkesirene tas i bruk (Færder)
1890
Fyrhusene skifter farge fra oker til hvit (med røde striper) for å synes bedre om dagen
1895
Første lynblinkapparat tennes (Litle Presteskjer)
1897
Første elektrifiserte fyr tennes (Ryvingen, tredje sterkeste fyr i verden på dette tidspunktet, erstattet av gass 1921, elektrisitet 1957)
1903
Første petroleumsglødebrenner innføres (Obrestad)
1905
Nordligste fyr i fastlands-Norge tennes (Slettnes)
1908
Første lysbøye legges ut (Tromsøysundet)
1913
Undervannsklokke (tåkesignal) legges ut (Tristeingrunnen, sør for Færder). Inndratt 1932.
1923
Første radiofyr opprettes (Færder og Marsteinen)
1924
Første diafon (tåkesignalanlegg) tas i bruk (Geitungen)
1930
Første nautofon (tåkesignalanlegg) tas i bruk (Gullholmen og Leirvik)
1932
Anda fyr (Nordland) tennes, som det siste bemannete fyr langs norskekysten
1932
Første tyfon (tåkesignalanlegg) tas i bruk (Flatholmen)
1934
24 fyr føres opp på liste blant statens verneverdige bygninger
1935
Fuglelivet på 50 fyrstasjoner fredes
1944
Tyske tropper ødelegger fyrstasjoner i Finnmark
1942–45
Allierte fly skader fyrstasjoner på Vestlandet
1948
Restaurerings- og gjenreisingsarbeidet etter tyske krigshandlinger i Finnmark fullføres
1952
Restaurerings- og gjenreisingsarbeidet etter allierte krigshandlinger på Vestlandet fullføres
1965
Elektrifiseringen av bemannete fyrstasjoner fullføres
1973
Prosesser for automatisering og avbemanning av fyrene settes i gang
1989
Tungenes fyr åpner for publikumsdrift (prøvedrift fra 1988)
1992
Driften ved alle fyr er automatisert
1995
Nasjonal verneplan for fyrstasjoner legges frem av Riksantikvaren (publisert 1997). Forslag om å verne 84 fyrstasjoner og 5 tåkeklokker
1995
Forberedelse til oppretting av Norsk Fyrhistorisk Forening
1997
Norsk Fyrhistorisk Forening opprettes
2001
Stortingsmelding nr. 28 (2000–2001) Fyrstasjonene – posisjon og betydning i en moderne navigasjonsinfrastruktur
2005
Markering på Utsira av Pharos-prosjektets oppstart (EUs treårige program for vern av gamle europeiske steinfyr)
2006
Bøkfjord fyr avbemannes, som siste fyr
2008
Kystverkmusea etableres


 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 133 gjester og ingen medlemmer på besøk.