Elle tåkeklokke

Beliggenhet: Frogn kommune, Akershus
Opprettet: 1911
Utvikling: Nedlagt 1983 
Funksjon: Tåkeklokke
Eier: Privat, Follo museum, fra 1991
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

FIGGJESKJÆR TÅKEKLOKKE

Beliggenhet: Bamble kommune, Telemark
Opprettet: 1911
Utvikling: Nedlagt 1989
Funksjon: Tåkeklokke
Eier: Staten, Kystverket.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

SØNDRE LANGÅRA TÅKEKLOKKE

Beliggenhet: Frogn kommune, Akershus
Opprettet: 1896
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1967
Funksjon: Tåkeklokke (bemannet)
Eier: Staten, Miljødirektoratet, fra 2006
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997

Ny bruk

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 207 gjester og ingen medlemmer på besøk.