FIGGJESKJÆR TÅKEKLOKKE

Beliggenhet: Bamble kommune, Telemark
Opprettet: 1911
Utvikling: Nedlagt 1989
Funksjon: Tåkeklokke
Eier: Staten, Kystverket.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Figgjeskjær tåkeklokke er landfast og ligger på et nes rett innenfor Langesund i Bamble. Tåkeklokken er frittstående og er bygd i tre med sveitserstilpreg.

Figgjeskjær tåkeklokke har høy grad av opprinnelighet med klokke og drivverk intakt. Både fyrhistorisk og arkitektonisk har klokketårnet stor verdi som et særegent kulturminne. Klokketårnet har miljøbetydning i Langesundsfjorden.