Finnmark

BØKFJORD FYRSTASJON

Beliggenhet: Sør-Varanger kommune, Finnmark
Opprettet: 1910
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dages fyr er fra 1947.
Automatisert i 1988. Avbemannet i 2006.
Dette var det siste bemannede fyret i Norge.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1998
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Kirkenes opplevelser- HSfoto
Tekst og bilder: Riksantikvaren

 

 

 

 

Bøkfjord fyrstasjon ligger på sørsiden av Varangerfjorden utenfor Kirkenes. Fyret har en 1 etasjes betongbygning med lykten i et lavt tårn. Linseapparatet er av 5. orden. Anlegget ble totalt ødelagt av tyskerne i 1944. Etter krigen ble fyrstasjonen gjenoppbygget etter tegninger av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. Bygningsmassen omfatter bolig og uthus, samt to naust og landinger. Tufter etter bolig og gamle uthus finnes fortsatt. Rester etter et tysk kystfort er bevart like ved fyrstasjonen med kanoner, kanonstillinger, bunkers, løpegraver og geværstillinger

Fyrstasjonen har høy arkitektonisk verdi med den knappe og fint proposjonerte fyrbygningen, og de øvrige bygningenes plassering på tomten. Fyrstasjonen har høy miljøskapende verdi i området og en viktig beliggenhet ved innseilingen til Kirkenes.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 286 gjester og ingen medlemmer på besøk.