Finnmark

HELNES FYRSTASJON

Beliggenhet: Nordkapp kommune, Finnmark
Opprettet: 1908
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1947.
Automatisert i 1986. Avbemannet i 2003.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Helnes fyr ligger på Magerøya i Nordkapp kommune og er et av de nordligste fyrene i Norge.

Fyret ligger på østpynten av Magerøya. Planlegging av fyret startet på 1890-tallet. Skipstrafikken til og fra Kvitsjøen i Russland var på den tiden livlig, særlig med trelast fra Arkhangelsk til havner i Vest-Europa og Storbritannia. Trafikken gikk langs norskekysten, og var en viktig begrunnelse for bygging av et fyr ved innseilinga til Maregøysundet for skip som kom østfra. Helnes var på den tiden et lite fiskevær med fiskekjøp og handel. Fyrvesenet måtte derfor først skaffe privat grunn. Fyret ble så bygget i 1908 som en lav trebygning. Det ble offerielt tent 15. november 1908. Fram til 1933 benyttet fyret privat kai for ilandstigning, men denne ble dårlig vedlikeholdt siden fiskeværet var i ferd med å bli fraflyttet. I 1933 ble det inngått avtale om bygging av kai med kran, skinnegang og naust. Under andre verdenskrig satte tyskerne i gang ombyggingsarbeid til radiofyr i 1941. Fyret ble fullstendig overtatt av Wehrmacht 30.07.1943 da det var viktig for tyske konvoier som fraktet forsyninger langs kysten til fronten øst for Kirkenes. Da ordren om tilbaketrekning og bruk av den brente jords taktikk ble gitt høsten 1944, ble også Helnes fyrstasjon brent og ødelagt. Fyret ble gjenoppbygd som en lav betongbygning i 1946 - 47. Da ble det også bygd bolighus og naust i tre. Fyret ble elekrrifisert i 1948. Nautofon med tåkesignal kom i drift i 1949. Selv om fyret ble automatisert allerede i 1986 var det bemannet med fyrvokter i turnordning helt fram til 2004. Etter at fyret ble uten bemanning ble bygningene først solgt til Nordkapp kommune. Kommunen solgte videre til aktivitetsbedriften Destinasjon 71 garder Nord. Bedriften prøvde ut et reiselivstilbud med overnatting og aktiviteter med utgangspunkt i fyret. Forholdene for ilandstigning i dårlig vær gjorde at bedriften valgte å avvikle tilbudet. Fyret ble kjøpt tilbake til Kystverket i 2011.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 179 gjester og ingen medlemmer på besøk.