Møre og Romsdal

RUNDE FYRSTASJON

rundeBeliggenhet: Herøy kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1767 (Kullfyr i privat drift)
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Nytt kullfyr i 1815 og 1826.
Høyt jerntårn i 1858; avkortet i 1910.
Dagens fyrtårn er fra 1935.
Øvre del av jerntårnet ble demontert 1940-45.
Det er ukjent hvor denne delen befinner seg.
Nederste del av jerntårnet er bevart.
Automatisert i 1987. Avbemannet i 2002.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2001
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk.
 

 

 

Runde fyrstasjon ligger på Runde vest for Ålesund. I 1826 ble det oppført et lukket kullblussfyr, som i 1858 ble erstattet av et støpejernstårn. Nederste del av jerntårnet er bevart og resten flyttet til Sklinna fyrstasjon i Nord-Trøndelag. Kullblussfyret ble slukket som det sannsynligvis nest siste i Europa før Villa fyrstasjon i Nord-Trøndelag. Kullblussfyret ble sprengt vekk slik at betongtårnet i 1935 kunne bygges på samme sted. Fyret har 1. ordens linseapparat. Boliger og uthus ligger samlet et stykke nedenfor fyrbygningen. Oljebod og tidligere smie ligger ved veien ned mot naustene og landingen. Landingsforholdene er vanskelige. Fyrstasjonen ligger i nærheten av Rundebranden, Norges sydligste fuglefjell. Området ligger innenfor Runde naturreservat som er fredet etter lov om naturvern.

Fyrstasjonen er en av landets eldste med en mangfoldig historie som delvis kan avleses i dagens anlegg. De forskjellige bygningene og andre anlegg fra ulike tider, viser flere sider ved driften av fyrstasjonen. Anlegget som helhet har arkitektoniske kvaliteter med de knapt detaljerte og enkle bygningskroppene. Fyrstasjonens rike sammensetning og beliggenheten i de dramatiske naturomgivelsene, gjør Runde til en svært verneverdig fyrstasjon.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 320 gjester og ingen medlemmer på besøk.