Møre og Romsdal

KVITHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Eide kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1842
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Fyrtårnet ble forkortet i 1906.
Dagens fyrtårn er fra 1956.
Automatisert i 1990. Avbemannet i 1991.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2001
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Mulighet for overnatting/utleie
Tekst og bilder: Riksantikvaren

 

Kvitholmen fyrstasjon ligger på en liten holme nord for Hustadvika. Stasjonen har et 12m høyt tårn bygd opp av naturstein. Tårnet mangler lyktehus og fyrdriften er erstattet med en fyrlykt. Den øvrige bebyggelsen danner et lukket tun og omfatter maskinhus, boliger og uthus. Fyrstasjonen har naust og landing. Anlegget ligger i et tidligere dyrket landskap. Området har fuglelivsfredning etter lov om naturvern

Verneverdien knytter ser til fyrstasjonens relativt høye alder og til det sjeldne tårnmaterialet. Bebyggelsen ellers har spesielt høy grad av opprinnelighet, og anlegget har bygningshistorisk verdi med mange eldre bygningselementer bevart.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 105 gjester og ingen medlemmer på besøk.