Møre og Romsdal

HESTSKJÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Averøy kommune, Møre og Romsdal
Opprettet: 1879
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1960.
Automatisert og avbemannet i 1986.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen. Hestskjærets venner arbeider med formidling og planer for ny bruk.

Bilde: Riksantikvaren

 

Allerede under byggingen av fyret fikk man føle de harde værforholdene på skjæret. Forholdene viste seg å være langt verre enn først antatt. I ruskevær slo sjøene mot tårnveggen med voldsom kraft. Det ble derfor besluttet å bygge tårnet 6 meter høyere.

Hestskjæret var det første fyret som ble utstyrt med et klippapparat som var konstruert av den svenske admiral von Otter. Skjermingen av fyret ble godt mottatt av de seilende. Fyrlyset kunne nå utnyttes på en langt bedre måte enn tidligere.

En orkanaktig storm på Hustadvika den 27. - 28. februar 1883 forårsaket store skader på fyret. Klippapparat og skjerm ble knust, rekkverk brukket og vann trengte inn i boligen og skadet møbler og proviant. Etter en midlertidig reparasjon ble fyret tent etter tre uker. I 1893 bevilget myndighetene kr. 15.000,- til forstrekning av fyrbygningen. Man murte en utvendig halvsirkel av gråstein i sement fra grunnen og opp til lyktegalleriet. Naustet ble flyttet og bygd i betong.

I 1905 forsterket man fyrlyset ved installasjon av glødenett. Fyret ble i 1960 bygd om og elektrifisert. Det ble også bygget en fyrbygning i tre etasjer av betong. Den er dermed den siste oppførte fyrbygningen i Fyrvesenet. Hver av tjenestemennene hadde et soverom og et arbeidsrom, med felles kjøkken og bad.
Samtidig ble det bygget nytt fyrtårn på toppen av den nye fyrbygningen. Dette rager syv meter over taket på fyrbygningen. Nettkraft til fyr og bolig kom nå via en lavspent kabel. Rundt 2008 ble fyret ombygd til drift av solceller med batteribank. Det har aggregat som reserve.

Kilde: Averøy kommune

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 134 gjester og ingen medlemmer på besøk.