Møre og Romsdal

BJØRNSUND FYRSTASJON

Beliggenhet: Fræna kommune, Møre og Romsdal
Opprettet:
1871
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling:
Automatisert i 1986. Avbemannet i 1994.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier:
Staten, Kystverket
Ny bruk 

Bilde: Riksantikvaren

Bjørnsund fyr på Bjørnsund i Fræna kommune i Møre og Romsdal var bemannet frem til 1994. Det har vært fredet siden 2000. Fyret ble opprettet i 1871. Lyktens høyde over havet er 26 meter, lysstyrken 16 200 candela og rekkevidden 15 nautiske mil. Fyret er viktig i forbindelse med skipsfarten over Hustadvika. I 1957 ble det opprettet radiofyr, som ble erstattet av radarfyr i 1977. Tyfon har vært tilgjengelig siden 1959 og erstattet et gammel tåkehorn fra 1918.