Nord-Trøndelag

GJESLINGAN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Vikna kommune,Nord-Trøndelag
Opprettet: 1877
Status: Automatisert og avfolket i 1987
Funksjon: Leifyr
Eier: Staten
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Gjæslingan fyrstasjon ligger på holmen Haraldsøykråka ved Sør-Gjæslingan nord for Folda. Bygningsmassen består av et 24, 3 m høyt støpejernstårn med steinsokkel, og en blokk i armert betong på fire etasjer. Betongblokken fra 1938 inneholder naust, teknisk rom og boligdel. Interiøret er ødelagt i storm, men et bevart boligrom viser en forseggjort og påkostet innredning. Fyrstasjonen har fått ny PRB-lyskaster. Stasjonen har støpt bro og landing. Området er i sammenheng med fiskeværet Sør-Gjeslingene foreslått fredet som kulturmiljø, etter lov om kulturminner i Verne- og forvaltningsplan for kulturmiljø i Nord-Trøndelag.

Fyrstasjonen representerer to epokers materialbruk og formspråk, og har høy fyrhistorisk verdi. Anlegget er en særpreget, borgaktig fyrstasjon, med stor miljøskapende verdi.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 7 gjester og ingen medlemmer på besøk.