Nord-Trøndelag

ELLINGRÅSA FYRSTASJON

altBeliggenhet: Flatanger kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet:1888
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1959.
Nedlagt i 2001. Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Folla Aktiv, fra 2009
Ny bruk: Utleie/overnatting

En fyrstasjon ble i 1888 opprettet på Bjørøya, for å trygge innseilinga fra Folda gjennom sundet Ellingråsa. Betjeningen skulle bestå av ”fyrvokter med husstand”. For dette formålet ble det reist en liten fyrbygning av tre, med to værelser og kjøkken og et lite kammers i første etasje, og et værelse og et vaktrom på loftet. Kjelleren rommet bryggerhus, husholdningsrom og vaskekjeller.

Lyshøyden var 22,5 meter over høyvann, og det skal ha vært (en del av) ei av linsene fra et av fyrene på Lista som fikk gjenbruk her nord, i den vestre loftsgavlen. Lysvid­den var 14,5 nautiske mil. Ellers omfattet stasjonen naust, og landingskar med kran, samt smie og et lite uthus.

En februardag i 1940, da det blåste opp, dro fyrmesteren på Ellingråsa og den yngste sønnen ute for å berge fisk i kummene utenfor fyret. Båten gikk rundt, og faren forsvant. Sønnen forsøkte å svømme til land, men kom seg ikke opp, og måtte svømme tilbake til fiskekummen. Mora fikk øye på ham, og hun og tjenestejenta fikk satt ut ei jolle. Tjenestejenta fikk gutten opp i jolla, men måtte lense unna vinden innover råsa. Hun fikk gutten i land på et skjær, bredte kåpa si over ham, og tok seg tilbake til fyret. Etter å ha tent fyret, hasta mora og tjenestejenta tilbake til der gutten lå. Sjøen hadde flødd i mellomtida, og det var ikke lenger mulig å komme over til skjæret. Gutten ble funnet død i fjæra dagen etter. [Forkortet versjon av skildring i Leo Oterhals’ bok ”I forfedrenes farvann – til havs og langs kysten”, side 57-58.]

Ei gasslampe avløste parafinlyset i 1954. Fyret ved Ellingråsa ble avbemannet i 1959, elektrifisert i 1963, og nedlagt i 2001. Fyret er i privat eie.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 131 gjester og ingen medlemmer på besøk.