Nord-Trøndelag

PRESTØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Nærøy kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1841
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1904.
Fyret ble erstattet av Nærøysund fyrstasjon. Fyrboligen ble flyttet til samme fyr. Øvrige bygninger ble solgt til privat kjøper og fjernet. 
 
Foto: Kystverket

 

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 118 gjester og ingen medlemmer på besøk.