Nord-Trøndelag

MÅHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Vikna kommune, Nord-Trøndelag
Opprettet: 1907
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Fyret brant ned i 1934. Nedlagt og avbemannet i 1935. Fyret ble erstattet av to fyrlykter. Øvrige bygninger ble fjernet.

Foto: Kystverket