Nordland

ÅSVÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Dønna kommune, Nordland
Opprettet: 1876
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nytt fyrtårn i 1919.
Automatisert i 1978. Avbemannet i 1980.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Åsvær fyrstasjon ligger på holmen Andersbakken på sørsida av Åsværfjorden utenfor Dønna. Fyrstasjonen har et 18, 5 m høyt konisk formet støpejernstårn på en sokkel av kraftig, hugget stein. Silhuetten av det høye tårnet har en dramatisk virkning i havgapet. Anlegget omfatter bolig, maskinhus/uthus samt vei og to landinger. Ruinen etter et tidligere fyr ligger på en høyde litt bortenfor støpejernstårnet. Denne fyrbygningen ble kondemnert etter uvær i 1917 før støpejernstårnet ble satt opp. Åsvær ligger innenfor et område foreslått fredet som landskapsvernområde etter lov om naturvern i kystverneplanen for Nordland.

Sammenstillingen av støpejernstårnet og ruinen av den opprinnelige fyrbygningen er fyrhistorisk interessant. Fyrstasjonen har miljøskapende verdi i sammenheng med fiskeværet Åsvær, og de storslagne naturomgivelsene med blant annet Lovund som dominerende element.