Nordland

ANDA FYRSTASJON

Beliggenhet: Øksnes kommune, Nordland
Opprettet: 1932
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Anda fyrstasjon ligger på en øy i Vesterålen. Fyrvokterboligen i tre har et 16 m høyt, kraftig, firkantet betongtårn plassert inntil gavlen. En ruin etter et uthus ligger oppe ved fyret, og ruin etter en oljebu ligger ved siden av veien ned til naust og en av to landinger. Landingsforholdene er vanskelige. Fyrbygningen er modernisert, men har mange opprinnelige bygningselementer bevart. Fyrstasjonen er omgitt av storslåtte naturformasjoner. Selve holmen Anda er et viktig hekkeområde for lundefugl. Anda er vernet som naturreservat. Deler av året er det ikke lov til å gå i land på øya.

Anda fyr har fyrhistorisk verdi som den siste bemannede fyrstasjon som er opprettet i Norge. Fyrbygningen har bygningshistorisk verdi som eksempel på betongbyggeri fra sin tid.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 139 gjester og ingen medlemmer på besøk.