Nordland

BJØRNØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Bodø kommune, Nordland
Opprettet: 1890
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1972.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Miljødirektoratet, fra 2005
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen. Fyrstasjonen er under restaurering
 
Bilde: Eli Ellingsve

 

  

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 122 gjester og ingen medlemmer på besøk.