Nordland

BODØ FYRSTASJON

altBeliggenhet: Bodø kommune, Nordland
Opprettet: 1875
Funksjon: Havnefyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1907.
Fyret ble erstattet av 4 fyrlykter i Bodø havn. Bygningene ble solgt til Bodø havnevesen i 1972.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Fortidsminneforeningen i Nordland, fra 1987
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk
Hjemmeside: Fortidsminneforeningen i Nordland

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

BREMSTEIN FYRSTASJON

Beliggenhet: Vega kommune, Nordland
Opprettet: 1925
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1980. Avbemannet i 1982.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen. Fyrstasjonen er under restaurering.
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

BRØNNØYSUND FYRSTASJON

Beliggenhet: Brønnøy kommune, Nordland
Opprettet: 1862
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1896.
Fyret ble erstattet av Prestøyene fyrstasjon. Bygningene ble solgt til privat kjøper.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening

Bilde: Riksantikvaren
 

 

 

FLATØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Steigen kommune, Nordland
Opprettet: 1882
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling
: Nedlagt og avbemannet i 1966.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Miljødirketoratet, fra 2005
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Venner av Flatøy fyr tilbyr overnatting, omvisning og ulike arrangementer.
Hjemmeside: www.flatoyfyr.com
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

GJÆSNAKKEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Dønna kommune, Nordland
Opprettet: 1896
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1927. Fyret ble erstattet av en fyrlykt. Bygningene ble fjernet (ukjent år). Foto / tegning av fyret finnes ikke pr nå. 
 

Bilde: Kystverket

 

 

 

 

 

 

GLÅPEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Moskenes kommune, Nordland
Opprettet: 1857
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nytt fyr i 1861. Dagens fyr er fra 1946.
Nedlagt og avbemannet i 1985.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
 
Bilde: Eli Ellingsve

 

 

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 406 gjester og ingen medlemmer på besøk.