Sør-Trøndelag

SULA FYRSTASJON

Beliggenhet: Frøya kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1909
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1974.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Fyrtårnet eies av Staten, Kystverket.
Øvrige bygninger eies av Stiftelsen Sula fyr fra 2005.
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Utleie og overnatting
Hjemmeside: Stiftelsen Sula Fyr
 
Tekst og bilde: Riksantikvaren
 
 


Sula fyrstasjon er en del av "fyrkjeden" Sula, Vingleia, Finnvær og Halten fyrstasjoner, beliggende ute i havet på Sør-Trøndelagskysten. Fyrstasjonen har en spesiell forhistorie, med to oppførte fyrtårn fra 1793 og 1804, før det nåværende åttekantede betongtårnet med stort lyktehus ble satt opp i 1909. Den 2. ordens franske lynblinklinsen er intakt, og et dieselapparat er lagret på stedet.
Stasjonen har bolig, uthus, naust og landing og ligger i nær sammenheng med fiskeværet Sula. Anlegget har fyrhistorisk verdi og klar miljøskapende verdi i området.

Stiftelsen Sula Fyr ble etablert i 2004. Målet var å berge den fredede fyrstasjonen fra forfall. Et par år senere hadde stiftelsen kjøpt fyrvokterboligen, uthuset og naustet av Kystverket. Stiftelsen har fått ca. 3 millioner kroner i støtte, og etter massiv dugnadsinnsts og noe profesjonell hjelp er fyrvokterboligen nå blitt restaurert, og det drives utleie til turister. Bygget har to boenheter med til sammen 16 sengeplasser. Det naturlige amfiet ved fyret har fått benkeplasser, og det har blitt arrangert flere konserter her.

Klikk her for bestilling av overnatting

Bilde nr. 1 og 2 fra venstre: Jan Aakvik. Bilde nr. 3: Riksantikvaren

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 162 gjester og ingen medlemmer på besøk.