Sør-Trøndelag

HALTEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Frøya kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1875
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1987. Avbemannet i 2005.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk
 
 
 


Halten fyrstasjon ligger nær fiskeværet Halten og er del av "fyrkjeden" Sula, Vingleia, Finnvær og Halten fyr på Sør-Trøndelagskysten. Fyrstasjonen domineres av det 29,5m høye steintårnet som ble flyttet fra Lista fyrstasjon. Stasjonen var planlagt som tvillingfyr, men den fyrtekniske utviklingen gjorde dette unødvendig. Den originale store, franske lynblinklinsen er fremdeles i drift. Fyrapparatets dreiemekanikk er intakt. Stasjonen omfatter maskinhus, bolig, uthus, radiomaster og tufter etter bolig, uthus, oljebu og smie. Ved boligen finnes spor etter en hage. Støpte veier med trapper fører ned til naust og landing. Nede ved fjæra ligger flere tufter etter rorbuer. Landingsforholdene er gode. Området ligger i Froan naturreservat som er vernet etter lov om naturvern.

Fyrtårnet har høy opprinnelighet i eksteriør og interiør, og er en sjelden fyrtype. Fyrstasjonen har klar miljøskapende verdi i området.