Sør-Trøndelag

KJEUNGSKJÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Ørland kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1880
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Utleie og arrangementer gjennom Kjeungen Kystlag
Hjemmeside: Kjeungen Kystlag

Tekst og bilder: Riksantikvaren

 
 


Kjeungskjær fyrstasjon ligger på et lite skjær utenfor Ørlandet. Fyret er et 20, 6 m høyt, åttekantet betongtårn. Lykten er plassert på taket og fyrtårnet ble forhøyet i 1906. Naustet står tett inntil tårnet. Interiørene er i hovedtrekk bevart med blant annet en leilighet med seks sovekabiner. Den originale, franske optikken er i funksjon. En støpt vei og bro går langt utover i sjøen til landingen.
Landingsforholdene er brukbare i godt vær. Fyrstasjonen ligger i et område som er fuglelivsfredet etter lov om naturvern.Kjeungskjær er en meget særpreget fyrstasjon, og anlegget har stor miljøbetydning for Uthaug havn rett innenfor.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 156 gjester og ingen medlemmer på besøk.