Sør-Trøndelag

KAURA FYRSTASJON

Beliggenhet: Roan kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1931
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1959.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket 
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren
 
 
 

Les mer …

KJEUNGSKJÆR FYRSTASJON

Beliggenhet: Ørland kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1880
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1987.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Utleie og arrangementer gjennom Kjeungen Kystlag
Hjemmeside: Kjeungen Kystlag

Tekst og bilder: Riksantikvaren

 
 

Les mer …

KYA FYRSTASJON

altBeliggenhet: Osen kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1920
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert i 1957. Avbemannet i 1958.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

 

 

 

Les mer …

MUNKHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Trondheim kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1798
Funksjon: Havnefyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1899.
Fyret ble ersttatet av en fyrlykt. Det lave fyrtårnet ble senere revet (ukjent år). 
 
Foto: Charles W. Bash


 

RØDBERG FYRSTASJON

altBeliggenhet: Rissa kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1881
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1902.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på stativ på molo.
Fyrbygningen ble solgt til privat kjøper.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

RØDØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Osen kommune, Sør-Trøndelag
Opprettet: 1864
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1917.
Fyret ble erstattet av Buholmråsa fyrstasjon. Samtlige bygninger ble solgt til privat kjøper. De ble senere fjernet (ukjent år).

 

  

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 149 gjester og ingen medlemmer på besøk.