Troms

HEKKINGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Lenvik kommune, Troms
Opprettet: 1859
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 2000
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Sommarøy Kurs- og feriesenter
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren


Hekkingen fyrstasjon ligger på øya Hekkingens nordside utenfor Senja. Den 1 1/2 etasjes høye fyrbygningen i tre har tårn i nordøstre gavl. Bygningene ligger tett samlet på rekke i landskapet, og består foruten fyrbygningen av maskinhus, bolig og uthus. Stasjonen omfatter i tillegg en gammel steinmurt oljekjeller, naust og landing, og ruiner etter tidligere naust. Stasjonen har bra landingsforhold for mindre båter. Fyrstasjonen er viktig som innseilingsfyr til Tromsø. Stasjonen er modernisert, men har beholdt mye av sitt opprinnelige preg. Hekkingen er foreslått vernet som naturreservat etter lov om naturvern i verneplanen for kystregionen i Troms.

Hekkingen fyrstasjon har høy aldersverdi som en av de eldste fyrstasjonene i Nord-Norge. Anlegget er en viktig del av miljøet ved innseilingen til Tromsø.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 357 gjester og ingen medlemmer på besøk.