Troms

FUGLØYKALVEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Karlsøy kommune, Troms
Opprettet: 1920
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert i 1987. Avbemannet i 2003.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Fugløykalven fyrstasjon ligger nord for Fugløya på toppen av en høy holme med bratte fjellsider ned mot sjøen. Fyrbygningen er et åttekantet betongtårn av samme type som Sula fyrstasjon i Sør-Trøndelag. Bolig, uthus og tårn utgjør et tett, lite anlegg rundt en gårdsplass innebygget av høye gjerder. Taubane og en sti fører ned til landing og naust. Fugløykalven fyrstasjon er regnet som en av landets mest isolerte stasjoner med usikre landingsforhold. Fugløykalven er omgitt av meget urent farvann. Det 2. ordens linseapparatet er derfor skjermet med 19 sektorer, det høyeste antall i landet. Fugløya er fredet som naturreservat etter lov om naturvern, og fyrpersonalet er tillagt oppsyn med dette.

Fyrbygningen har bygningshistorisk interesse som et godt eksempel på denne type tårn. Fyrstasjonen har stor miljøbetydning med den dramatiske beliggenheten på toppen av Fugløykalven og i forholdet til naturomgivelsene.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 170 gjester og ingen medlemmer på besøk.