Aust-Agder

LYNGØR FYRSTASJON

Beliggenhet: Tvedestrand kommune, Aust-Agder
Opprettet: 1879
Funksjon: Kystfyr
Status: Automatisert i 1989. Avbemannet 2004
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ja. Utleie som kystledhytte i den største boligen gjennom Aust-Agder Turistforening. Se hjemmeside: aat.dnt.no Den eldste boligen brukes som feriested internt for Kystverket. 
 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

 

Lyngør fyrstasjon ligger på en liten øy utenfor Tvedestrand. Fyrbygningen i betong har fyrtårnet bygget inntil gavlen. Fyret har 3. ordens linseapparat med drivverk fra fyrstasjonens opprettelse. Tåkesignalet, diafonen er bevart, mens trykktankene er fjernet. Fyret ble opprettet samtidig med Homborsund fyrstasjon. Anlegget omfatter fyrbygningen med bolig, maskinhus, ny og gammel oljebod, betjentbolig, uthus, tuft etter smie, veier, landing med to naust og en oljekai. Fyrstasjonen ligger i nærheten av den verneverdige bebyggelesen på Lyngør. Landingsforholdene er gode.

Lyngør fyrstasjon er en meget fin representant for en større, sammensatt fyrstasjon. Den store fyrbygningen har høy aldersverdi som et tidlig eksempel på betongbyggeri. Fyret har høy grad av opprinnelighet med lyktehus og fyrtekniske installasjoner bevart. Lyngør fyrstasjon har miljøskapende verdi som del av bebyggelsen på Lyngør, og i sammenheng med landskapet omkring.

Bildeserie: Lars Verket (www.flickr.com/larsverket)

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 163 gjester og ingen medlemmer på besøk.