Aust-Agder

YTRE MØKKALASSET FYRSTASJON

Beliggenhet: Arendal kommune, Aust-Agder
Opprettet: 1888
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Automatisert og avbemannet i 1946.
Nedlagt i 1986.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen. Fyret er under restaurering.
Hjemmeside: www.mokkalasset.no

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Ytre Møkkalasset fyrstasjon ligger på et lite skjær i kystbåtleden sørøst for Tvedestrand. Fyrtårnet i støpejern som er plassert på en steinsokkel, er 17,2m høyt. Tårnet ble reparert etter krigsskader i 1946 og lyktehuset ble da gjort mindre. Fyrstasjonen består kun av fyrtårnet med en liten leilighet. Fyrvokterboligen ligger inne på land. Fysrstasjonen ble avfolket i 1946 og nedlagt i 1986. Idag fungerer den som dagmerke.

Ytre Møkkalasset fyrstasjon er et sjeldent eksempel på et lavt støpejernstårn med marginale boforhold. Fyrtårnet har en dramatisk virkning med sin beliggenhet på det lille skjæret. Fyrstasjonens tilknytning til 2. verdenskrig har historisk interesse. Den har med sin beliggenhet i den trafikkerte lystbåtleden også høy opplevelsesverdi.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 136 gjester og ingen medlemmer på besøk.