Aust-Agder

SALTHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Lillesand kommune, Aust-Agder fylke
Opprettet: 1882
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Nedlagt og avbemannet i 1952.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på stativ.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Stiftelsen Saltholmen fyrstasjon fra 2012
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Utleie gjennom Saltholmens Venner. Se hjemmeside: saltholmen.no
 

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Saltholmen fyrstasjon ligger på en liten øy utenfor Lillesand. Fyrbygningen i betong har store skifer firkantheller som taktekking og et mangekantet fyrtårn med spir på ett av hjørnene. Fyret hadde 4. ordens linseapparat. I 1952 ble fyrdriften lagt om og en fyrlykt satt opp. Det fyrtekniske utstyret i det gamle lyktehuset er fjernet. Anlegget omfatter også uthus, naust og rester etter landing.

Saltholmen fyrstasjon er et lite og tett samlet betonganlegg og en god representant for de små betongfyrene fra forrige århundre. Det mangekantete fyrtårnet, er som type sjeldent. Betongbruken og taktekkingen viser Fyrvesenets anvendelse av stedsfremmede løsninger. Fyrstasjonen som helhet er lite forandret siden den ble bygd og har de fleste originale bygningsdelene bevart. Med sin kraftige materialbruk og framtredende beliggenhet, er fyrstasjonen et markant element i innseilingen til Lillesand med stor miljøbetydning for byen.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 138 gjester og ingen medlemmer på besøk.