Aust-Agder

STANGHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Risør kommune, Aust-Agder fylke
Opprettet: 1855
Ombygd (tilbygg) i 1897
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Nedlagt og avbemannet i 1959.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Risør kommune fra 1961
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Restaurant og konsertsted.
 
 
Bilde: Lars Verket

Les mer …

TORUNGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Arendal kommune, Aust-Agder
Opprettet: 1844
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1914. Fyrstasjonen het Store Torungen frem til 1914. 
Automatisert i 1987. Avbemannet i 2004.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ja. Stiftelsen Torungen fyr og Torungens Venner. Utleie via Aust-Agder Turistforening
Hjemmeside: www.torungen-fyr.no og aat.dnt.no 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

YTRE MØKKALASSET FYRSTASJON

Beliggenhet: Arendal kommune, Aust-Agder
Opprettet: 1888
Funksjon: Innseilingsfyr
Status: Automatisert og avbemannet i 1946.
Nedlagt i 1986.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk fyrhistorisk forening
Ny bruk: Ingen. Fyret er under restaurering.
Hjemmeside: www.mokkalasset.no

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 142 gjester og ingen medlemmer på besøk.