Buskerud

FILTVET FYRSTASJON

Beliggenhet: Hurum kommune, Buskerud
Opprettet: 1840
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens fyrbygning er fra 1877.
Nedlagt og avbemannet i 1985.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Hurum kommune fra 1999
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Filtvet Fyrs Venner leier fyrstasjonen av Hurum kommune. De arrangerer omvisninger, konserter, kunstutstillinger og foredrag. I kjelleren er det et lite, permanent fyrmuseum. Filtvet fyr er ikke åpent for overnatting.
Se: filtvetfyr.no


Filtvet fyrstasjon ligger på Hurumlandet på vestsiden av Oslofjorden, og har en strategisk beliggenhet ved innseilingen til Oslo. Fyrbygningen i tre er 1 1/2 etasje i reisverk med hus og naust. Fyrstasjonen har gjennomgått en del bygningsmessige endringer. Tidligere var lykten plassert i gavlen og fyrstasjonen hadde en tåkeklokke i et tårn på taket. Da fyrstasjonen ble avfolket i 1985, ble en fyrlykt som nå erstatter fyrdriften plassert rett foran fyrbygningen.

Filtvet fyrstasjon er til tross for endringene en god representant for de små trefyrene. Det gamle fyret har stor fyrhistorisk verdi med det tekniske utstyret med linse- og klippapparat bevart. Anlegget har videre verdi i sammenheng med den øvrige bebyggelsen på Filtvet
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 147 gjester og ingen medlemmer på besøk.