Buskerud

RØDTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Hurum kommune, Buskerud
Opprettet: 1840
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1897.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på steinmur ved Rødtangen brygge. Solgt til private i 1898. 
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat

Bilde: Riksantikvaren

 

En betydelig økt skipstrafikk til og fra Drammen på 1700-tallet, skapte behov for et betjent innseilingsfyr ved innløpet til Drammensfjorden. Fyrvesenet kjøpte en husmannsplass fra ca. 1650 av Holtnes gård og bygget den om til fyrvokterbolig, med selve fyret som et trekantet karnapp på veggen i sørvest.

Drammen kommune overtok ansvaret for driften da lykten i fyret ble tent 1. september 1840.

I 1897 ble fyrstasjonen nedlagt og huset kom i privat eie fra året etter. Lampen ble fjernet, men fyrkarnappet ble ivaretatt av den nye eieren. Fyret ble erstattet med en ubemannet fyrlykt, som ligger nærmere Rødtangen brygge (A. Schau og P. R. Lauritzen, 2010).
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 132 gjester og ingen medlemmer på besøk.