Hordaland

BERGEN MOLOFYR

 
Beliggenhet: Bergen kommune, Hordaland
Opprettet: 1867 
Funksjon: Havnefyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1914. 
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på lagerskur. 
Fyrtårnet og moloen ble fjernet i 1915.   
 
Foto: Kystverket