Hordaland

FOLGERØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Bømlo kommune, Hordaland
Opprettet: 1855
Funksjon: Fiskefyr
Utvikling: Nedlagt og erstattet av fyrlykt i 1887.