Østfold

GULDHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Moss kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1894
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet 1984.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Miljødirektoratet fra 1989
Ny bruk: Ja; kystledhytte i regi av OF.

 

Les mer …

Homlungen fyrstasjon

Beliggenhet: Hvaler kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1867
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1952
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ja; kystledhytte i regi av OF.
 

Les mer …

Struten fyrstasjon

Beliggenhet: Fredrikstad kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1907
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1985
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk
 
Tekst og bilder: Bjørn Enger

Les mer …

STRØMTANGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Fredrikstad kommune, Østfold
Opprettet: 1859
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet 1977
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk.
Hjemmeside: www.stromtangen.no
 
 
 
Tekst og bilder: Bjørn Enger

 

Les mer …

Torbjørnskjær fyrstasjon

Beliggenhet: Hvaler kommune, Østfold
Opprettet: 1872
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1990
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ingen. Bygningene står tomme.
Landingene er avstengt grunnet forfall.

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 72 gjester og ingen medlemmer på besøk.