Østfold

Torbjørnskjær fyrstasjon

Beliggenhet: Hvaler kommune, Østfold
Opprettet: 1872
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1990
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Nei. Bygningene står tomme.
Landingene er avstengt grunnet forfall.
Det arbeides med å danne en venneforening og å se på ulike driftskonsept. Kystverket har planlagt å restaurere fyret i 2022. 

Tekst og bilder: Riksantikvaren

Torbjørnskjær fyrstasjon ligger på en liten holme like utenfor Hvaler i Oslofjorden. Den kraftige fyrbygningen i granitt har tårn på gavlen. Fyret har 3. ordens linseapparat og drives av vindgeneratorer. Anlegget har assistentbolig, maskinhus, uthus, brønn og hage, samt naust og 2 landinger. Stasjonen har vanskelige landingsforhold og det brukes i dag ofte helikoptertransport. Fyrstasjonen ligger i et område med marinarkeologiske forekomster. Området har en bestand av sel og sjøfugl, og har interesse i forbindelse med utarbeidelse av regional verneplan for Oslofjorden. Fyrstasjonen ligger i et område som vil bli foreslått vernet som nasjonalpark etter lov om naturvern. Sammen med Færder fyr markerer Torbjørnskjær innseilingen til Oslofjorden, samtidig fungerer det som grensefyr mot Sverige.

Fyrbygningen har arkitektonisk verdi med spesielt fine og presise steinhuggerarbeid og Torbjørnskjær fyrstasjon har med sin markante silhuett stor betydning for miljøet.