Østfold

Homlungen fyrstasjon

Beliggenhet: Hvaler kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1867
Ombygd og forhøyet i 1915
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert og avbemannet i 1952
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1997
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Ja; kystledhytte i regi av OF.
Se oslofjorden.org
 

Homlungen fyrstasjon ligger på en liten holme like utenfor Skjærhalden på Hvaler. Fyrbygningen er i en etasje og oppført i tømmer med et kraftig taktårn. I tillegg omfatter anlegget uthus og do, naust og landing. Fyrbygningen ble ombygget i 1915, og eksteriøret er etter dette lite endret. Interiøret er også i store trekk bevart fra denne tiden. Fyret har franskprodusert 4. orens linseapparat fra 1878 og fyrapparatet med deler av det opprinnelige snortrekket er intakt.

Homlungen fyrstasjon er et harmonisk, lite fyranlegg og en meget god representant for de små trefyrene, som er typiske for Norge. Fyrbygningen har høy grad av opprinnelighet. Homlungen fyrstasjon har stor miljøbetydning i sammenheng med det tidligere fiskersamfunnet på Lauer på Hvaler.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 130 gjester og ingen medlemmer på besøk.