Østfold

Struten fyrstasjon

Beliggenhet: Fredrikstad kommune, Østfold fylke
Opprettet: 1907
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1985
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Ja. Stiftelsen Gamle Struten.
Se struten.no 
 
Tekst og bilder: Bjørn Enger

Ny bruk:
Stiftelsen Gamle Struten fyr har avtale med Kystverket og driver vedlikehold og utleie av fyrhuset.
Kontakttelfon: 69340381 / 99710293


Egen hjemmeside:
www.struten.no/stiftelsenstruten

Struten fyrstasjon ligger på en liten holme helt ute i Oslofjorden rett syd for Hankø. Over fjorden i vest ligger Nøtterøy og Tjøme. Seilregattaene fra Hankø rundt ofte ved Struten. I 1901, før det ble opprette fyr på Struten, ble det lagt ut en lydbøye (et lydorgel kalt Strutekua) like nord for fyrholmen. Struten fyr er vanskelig tilgjengelig om det er ruskevær og litt bolger. Om havet er helt flatt, så er det hiv ved Struten. Tidligere måtte fyrvokteren heise opp båten sin og få den inn i båtnaustet. Naustet ligger der 6 -7 m over vannflata, men krana er borte. Fyrhuset på 3 etasjer, kneiser på den vesle holmen. Fyrlykta var tidligere plassert i et eget lykterom på toppen av huset. Fyrhuset inneholder en leilighet for fyrvokteren. I 1950 ble stasjonen tørnstasjon, med bare mannfolk på vakt. Familiene flyttet på land. Den tidligere assistentboligen fra 1937 (nåværende maskinhus var grunnmur) ble fjernet i 1953. Ved automatiseringen i 1985 ble fyrlykta plassert på en søyle syvest for huset. Lykta drives av batterier ladet fra solceller. Det er et uthus og et lavt maskinhus like ved fyrbygningen. I maskinhuset står dieselmotorene klare. De starter når det er for lite strøm på batteriene. Under krigen bygde tysker 3 kanonstillinger rundt fyrhuset. Etter byggearbeide reiste tyskerne og stillingene har aldri vært i bruk. Bergarten på Struten og de nærliggende Søsterøyene (nordre og søndre) består av lavabergarter (tilhører det geologisk interessante Oslofeltet).