Rogaland

VIBBERODDEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Eigersund kommune, Rogaland
Opprettet: 1855
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i i 1977.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Ny bruk: Mulighet for overnatting
Hjemmeside: Viberoddens venner 
 
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
 
Tekst og bilder: Bjørn Arild Ersland

Fyret på Vibberodden ble bygd like etter at Eigerøy fyr stod ferdig i 1854. De to fyrene fungerer i et samspill, hvor Eigerøy er et kystfyr som leder skipene inn til kysten, og så viser Vibberodden leia videre til havn. Stasjonen var betjent av en fyrfamilie, og etter at fyret ble nedlagt har bygningene vært brukt som klubbhus for dykkere i Egersund.
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 217 gjester og ingen medlemmer på besøk.