Rogaland

OBRESTAD FYRSTASJON

Fyrbygningen

Fyret er laget i granitt, og ble opprinnelig bygd som kombinert bolig og fyr. Slike granittfyr er et sjeldent fenomen i Norge. Vi har en god del granittårn slik som blant annet på Lista og på Utsira. Men boliger av granitt har vi svært få av. Fyret på Obrestad ble bygd i en periode da Fyrvesenet hadde sett seg lei på utgiftene til vedlikehold av alle de små trefyrene som var bygd langs kysten. Derfor gikk man i gang med å eksperimentere med andre materialer. Det ble blant annet forsøkt med teglstein, granitt og betong. Men disse bygningene viste seg å bli svært fuktige og kalde å bo i. Derfor gikk man etter noen år med eksperimentering tilbake til trebygninger. På Obrestad ble det bygd ny fyrvokterbolig av tre i 1905.

Teknisk utvikling på fyret
I det gamle lyktehuset fra 1873 finner vi fyrlinsa som ikke lenger er i bruk, men som gir et godt inntrykk av hvordan linsene fungerte. Med ei enkel lyspære i senter av linsa, ble lyset samlet i linsa til smaler stråle og sendt ut over havet. Lyskilden de første 30 årene fyret var i drift, var en enkel oljebrenner med veke. Ved århundreskiftet ble petroleumsglødebrenneren introdusert, og Obrestad ble et av de første fyrene hvor det ble eksperimentert med en slik brenner. Det skjedde i 1902. Sammenlignet med den gamle vekebrenneren ga glødebrenneren langt skarpere lys og ble en stor forbedring. Fyret ble senere elektrifisert, sannsynligvis i 1916. Da ble det også montert tåkesignal på fyret. Undre krigen var fyret en del av tyskernes forsvarsanlegg, og det ble bygd et utkikkstårn på bygningen. Det er samme tårnet som i dag er fyrtårn. I årene 1949 og 1950 kom det tilreisende arbeidslag fra Sunnmøre som jobbet med å modernisere fyret. De bygde blant annet ny bolig.

Obrestad var regnet som et bra fyr å være stasjonert på. Det er landfast, og det ga mange fordeler sammenlignet med fyr som står på holmer og skjær. Blant annet hadde fyrfolket mulighet til å delta i aktiviteter i bygda. Barna kunne gå på vanlig skole uten å måtte flytte på hybel. Mødrene kunne delta i foreningsliv i bygda, og veien til butikken var etter forholdene overkommelig.

Andre verdenskrig
Utstillingene i fyret forteller om fyrets historie og om skiftende tema. I tillegg har man også viet historien knyttet til andre verdenskrig en stor plass. Fyret har nemlig en nær tilknytning til krigshistorien. Deler av fyret er faktisk rester av tyskernes forsvarsanlegg. Før krigen stod fyrlykta på veggen på framsiden av fyret, men under krigen bygde tyskerne et utkikkstårn på baksiden. Det er dette tårnet som siden 1950 er blitt brukt som fyrtårn. Det gamle lyktehuset ble demontert og flyttet opp i utkikkstårnet. Sporene av andre verdenskrig er også synlige nede i kjelleren. En tysk soldat som var stasjonert her, malte sine drømmer på veggen. Selv om fukt og saltutslag har truet med å fjerne sydhavsparadiset han malte, så håper man at dette spesielle krigsminnet skal kunne bevares for ettertiden.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 111 gjester og ingen medlemmer på besøk.