Rogaland

OBRESTAD FYRSTASJON

Obrestad havn

Langs Jærkysten er det ingen naturlige havner. Det har derfor vært nødvendig å bygge kunstige havner med kraftige moloanlegg. Ca 1,5 km sør for fyret ligger den eldste av disse kunstige havnene. Det er Obrestad havn, og arbeidet med å bygge denne tok til i 1874, året etter at fyret stod ferdig. Etter at havnene var bygd, kunne båtene ligge på sjøen hele året. Dermed kunne man også ta i bruk større båter enn de som kunne trekkes på land hver dag. Havna er i likhet med fyret et fredet kulturminne.

Hå gamle prestegard
Hå gamle prestegard er en gammel prestegård som i dag drives som kunst og kultursenter. Anlegget kan sees fra Obrestad fyr, og ligger helt ut mot havet. Prestegården er et av de mest besøkte utfartsstedene på Jæren. Her presenteres skiftende utstillinger med arbeider fra norske og nordiske samtidskunstnere. I tillegg er det prosjektutstillinger innen kunst- og kulturhistorie. Prestegården har egen butikk med stort utvalg av kunst og kunsthåndverk.

Kongevegen
Kongevegen er en turvei som følger stranda langs store deler av Hå kommune. Turveien passerer like ved fyret. Navnet har vegen fått etter konger man mener har ridd langs denne vegen. Blant annet regner man med at Kong Kristian 1 red på denne vegen da han besøkte Norge i 1450. Man vet også at Kong Kristian 5 reiste på denne veien i 1685, Kong Fredrik 4 i 1704 og kong Kristian 6 og Dronning Sophie i 1733.

Kommunen har lagt ned mye arbeid i å gjøre Kongevegen tilgjengelig for publikum. langs veien ligger en rekke kulturminner, både fornminner og spor fra nyere tid. Det er gjort avtale med grunneierne om ferdsel, og satt opp gjerdeklyvere. Hå kommune har laget ei lita bok om kongevegen som absolutt er verd å ta en titt på.

Boka gir også en god beskrivelse av det spesielle naturlandskapet som preger Jærkysten. Obrestad fyr ligger midt i Jærstrendenes landskapsvernområde, og står på kanten av en morenerygg som strekker seg sørover ut i havet. I dette landskapet er det et rikt dyre og planteliv som trenger ekstra beskyttelse. Men med en forsiktig ferdsel kan dette naturmiljøet gi oss mange interessante opplevelser.


 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 131 gjester og ingen medlemmer på besøk.