Rogaland

KVITSØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Kvitsøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1700 (kullfyr, i privat drift)
Funksjon: Kystfyr
Utvikling: Nytt kullfyr i 1824.
Dagens steintårn er fra 1829. Forhøyet i 1855.
Automatisert og avbemannet i 1969.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1998
Eier: Fyrtårnet eies av Staten, Kystverket.
De øvrige tre bygningene ble solgt til Kvitsøy kommune i 1975.

Tekst: Riksantikvaren
Bilder: Torstein Lillevik


Kvitsøy fyrstasjon ligger på Kvitsøyene før for Skudeneshavn. Stasjonen ble opprettet i 1700 med vippefyr. I 1829 ble det bygget et 18m høyt steintårn som lukket kullblussfyr. Tårnet ble forhøyet til 25,5m og bygget om til oljefyr i 1859. Fyret har 2. ordens lynblinkapparat fra 1910 da lyktehuset ble fornyet. Anlegget omfattet tidligere også fyrvokterbolig, naust og landing som nå er overtatt av kommunen. Fyret ligger nær Ydstebøhavn og annet sjøbruksmiljø, og i sammenheng med rike fornminneforekomster og krigsminner.

Kvitsøy fyrstasjon er som tidligere kullblussfyr et viktig kulturminne med stor fyrhistorisk verdi. Fyrtårnet er det eldste steintårnet i landet i fortsatt bruk, og har derfor stor aldersverdi. Fyrstasjonen har en meget dominerende beliggenhet ved Ydstebøhavn og har derved stor miljøskapende betydning.