Rogaland

TUNGENES FYR

Beliggenhet: Randaberg kommune i Rogaland
Opprettet: 1828
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1862.
Nedlagt og avbemannet i 1984.
Fyret ble erstattet av Bragen fyrlykt på søyle.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1998
Eier: Randaberg kommune fra 1989.

 

 

Tilhørende bygninger: Fyrmesterbolig 1938, fyrbetjentbolig 1957-58, uthus 1947, maskinhus, naust
Ny bruk: Jærmuseet
Tilkomst: Bilveg, kai m/molo + 300 m. Opningstider: 12.00 - 16.00 på søndager. Fra 1/7 til 10/8 alle dager 12 - 16
Bevertning: Kafeteria
Utleie: Selskaper på maks 50 personer. Omvisning og utleie etter avtale tlf. 51414100
Overnatting: Ingen
Se egen hjemmeside

Tungenes er det nordligste punktet på Jæren og ligger som en sentral utkikkspost ved innseilingen til Stavanger. Tungenes fyr ble første gang etablert i 1828 av Stavanger Havnekommisjon. Hensikten var primært å lede båttrafikken under sildefisket sikkert til byen. Etter hvert har fyret utvidet sin betydning til å bli et viktig seilingsmerke for all skipstrafikk i området. I takt med tiden ble fyret oppgradert flere ganger, fra å være et primitivt fyr med talglys og tranlamper til et elektrisk drevet med linse av 4. orden. Flere utbygginger ble foretatt på 1900-tallet, og hele anlegget består i dag av fire bygninger: fyrbygningen, uthusbygningen og to bolighus for fyrmester og fyrvoktere. Den landbaserte delen av fyret ble tatt ut av drift i 1984. I dag er det erstattet av ei lykt, som ligger på holmen “Bragen”, rett ut for neset. Navnet Tungenes Fyr er siden blitt et samlebegrep for bl.a. flere kulturelle og museale tiltak. Det blir drevet i regi av Randaberg kommune.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 75 gjester og ingen medlemmer på besøk.