Rogaland

TUNGENES FYR

KULTURMINNER
Tungenes, eller “Neset”, som var et vanlig navn på området, omfatter hele den nordlige pynten av Jæren. Hele dette området er rikt på kulturminner, som strekker seg over et tidsrom fra eldre steinalder og til siste verdenskrig. En tur langs strendene fra Viste og ut til Tungenes vil avdekke sju tusen års historie - fra steinalderboplassen Svarthola, via noen tusen år yngre gravrøyser og bautasteiner, vel hundre år gamle steinnaust og steingarder og til bunkerser og kanonstillinger fra siste krig. Ved mange av disse kulturminnene vil en finne opplysningsskilt.
Ute ved Tungenes Fyr finnes også bevarte kulturminner. I Tungevågen, hvor det til ut på 1900-tallet lå et klyngetun, er det restaurert et steinnaust som den eneste gjenværende bygning fra den tid. Like ved fyret står restene av en kanonstilling fra siste krig. Ellers er en del eldre steingjerder blitt restaurert.


TUNET PÅ TUNGENES
Tunet på Tungenes består av fem bygninger. Selve fyrbygningen er restaurert og ført tilbake til ca. 1930. Maskinhuset var knyttet til drift av fyret og tåkeluren. Uthuset er i dag utstillingslokale. Fyrmesterboligen blir brukt som bolig knyttet til driften av anlegget.
 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 77 gjester og ingen medlemmer på besøk.