Rogaland

TUNGENES FYR

KAFEEN
Betjentboligen ble bygt i 1957/58. Den er i dag noe ominnredet, og i første etasje finner vi kafeen, som består av et lite kjøkken og et samlingslokale. Kafeen holdes åpent parallelt med fyrmuseet, og drives i hovedsak på dugnadsbasis av frivillige lag og organisasjoner i samarbeid med kommunen. Foruten mat, kaffi, m.m. kan en også få kjøpt kort, plakater, brosjyrer og andre trykksaker med informasjon om Tungenes fyr, Sørreime-samlingen m.m.Kafelokalet benyttes i tillegg som utleielokale, og her holdes konserter, foredrag o.a. i kommunal og privat regi.

FYRMUSEET
For å vise ettertiden hvilken betydning fyrene har hatt langs våre kyster, er det opprettet en utstilling på Tungenes Fyr som viser den lange utviklingen “Fra bål til satelitt”. Dette er en utstilling om hvordan samfunn og privatpersoner gjorde det mulig å ferdes trygt langs leia i mørke og uvær. Vi følger utviklinga av seilingsmerkene langs kysten fra nordmenn begynte å ferdes sjøveien for 12.000 år siden og fram til i dag. Først kom dagmerkene, menneskebygte seilingsmerker, i form av gravrøyser i bronsealderen og siden varder, fra vikingetid og framover. Vi følger utviklingen med mer avanserte varder, steinkrosser og sjømerker av tre eller jern. For rundt 300 år siden ble grunnene markerte med staker og stenger, og på 1800-tallet kom flytende merker.
Utstillingen viser også utviklingen av fyra, som er kjent helt fra oldtidens Hellas og Egypt. Norges første egentlige fyr kom på Lindesnes i 1655 der talglys var lyskilden. Siden var også tranlamper og kullgryter benyttet. Gasslamper ble avløst av elektrisitet, og i vår tid benyttes elektroniske signal fra verdensrommet. For å forsterke lyset ble optiske virkemiddel benyttet i form av reflekterende messingplater, speil og glasslinser i forskjellige størrelser. Som en del av fyrmuseet er det blitt restaurert en tåkelur, nautofon, noen meter nordvestvest for fyrbygningen. Denne var i drift fra 1931.


SØRREIMESAMLINGEN
I overetasjen i Betjentboligen har Sørreimesamlingen fått fast plass. Denne storslåtte samlingen består av malerier av Oskar Sørreime, en av de fremste nålevende malerne på Jæren. Den er spesielt interessant fordi den både innholdsmessig og tidsmessig spenner over hans ulike perioder som kunstner. Samlingen er gitt som gave til Randaberg kommune av kunstneren og hans kone Idun. Det er utarbeidet en egen katalog, som selges i kafeen.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 82 gjester og ingen medlemmer på besøk.