Rogaland

TUNGENES FYR

SJØBRUKSMUSEET
Sjøbruksmuseet ble åpnet i 1990 og viser hvilken betydning fisket og strendene hadde for beboerne langs denne delen av kysten. Særlig sildefisket og hummerfisket var viktig som inntektskilde til gardsdrifta. Fisk var i tillegg en viktig matressurs. Dessuten hentet bøndene tang og tare til bruk som gjødsel, og de fant vrakrester som ble brukt til byggemateriale. Sjøbruksmuseet ligger i Tungevågen, bare noen minutters gange fra Tungenes Fyr. Også i dag er Tungevågen intakt som et lite havnemiljø med naust og brygger. Slik danner stedet en fin og autentisk ramme rundt museet.

Selve utstillingen domineres av museets båtsamling: en åttring fra 1830-40-åra, en seksæring fra slutten av 1800-tallet, en 27 fots motorbåt fra mellomkrigstida og en vanlig færing. Dessuten finner vi her en av Norges største samlinger av restaurerte båtmotorer fra første verdenskrig og fram til rundt 1950.

Endelig består utstillingen av en god del sjøbruksutstyr fra tidligere tider, og som gir et godt tverrsnitt av hverdag og arbeidsliv for de som hadde sjøen som arbeidssted. Sjøbruksmuseet har et sterkt lokalt preg, men er også opprettet som et regionalt museumssamarbeid mellom Randaberg og Jærmuseet.


NATUREN
Tungenes er det definitive endepunktet for et særegent og vakkert landskap. Her ute er en omgitt av sjø på tre sider. Mot vest ligger Kvitsøy og åpne havet, mot øst Ryfylke-fjordene med sitt øy- og fjellrike, og mot nord den åpne Boknafjorden med Karmøy og Haugalandet som neste stopp.
Tungenes er med sin karakteristiske beliggenhet et yndet utfartssted for befolkningen på hele Nord-Jæren, og dessuten etter hvert et interessant sted å besøke også for utenlandske turister. Naturopplevelsene er storslåtte og rike i all slags vær og til alle tider, og med skipsleia like utenfor har en alltid følelsen av at noe skjer her.

En solnedgang i blankstille eller en høststorm når sjøen piskes til skum som legger seg som krem over lyngtuene, er opplevelser en sent glemmer.


NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 83 gjester og ingen medlemmer på besøk.