Rogaland

VIKAHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Karmøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1849
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1875.
Nedlagt og avbemannet 1908. 
Fyret ble erstattet av en fyrlykt. Bygningene ble solgt til privat kjøper.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat, Skudenes Sjømannsforening
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
Ny bruk: Tilrettelagt for overnatting. Kontakt Skudenes turistkontor.


Tekst og bilder: Bjørn Arild Ersland


Vikaholmen fyr ble fraflyttet allerede i 1908. Da hadde det vært i drift siden 1849, først som et midlertidig fiskefyr under sildefiskeriene som pågikk i vinterhalvåret. Men i 1875 ble fyret som i dag står her bygd. Fyrvesenet var i denne perioden inne i en fase med eksperimentering rundt byggematerialer, og fyret ble derfor som et av de første i Norge bygd i betong.
Etter at fyret ble erstattet med ei fyrlykt i 1908 ble det brukt som bolig og siden stod det til forfall. I 1965 overtod Skudenes Sjømannsforening fyret, og har siden vært brukt som overnattingssted.

 

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 133 gjester og ingen medlemmer på besøk.