Rogaland

SØRHAUGØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Haugesund kommune, Rogaland
Opprettet: 1846
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1952.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på stativ.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1998
Eier: Karmsund museum

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Sørhaugøy (Tonjer) fyrstasjon ligger på Sørhaugøy ved innenkjærsleden til Haugesund. Stasjonen har fyrbygning i bordkledd tegl med tårn på gavlen. Anlegget har naust og landing og omfatter også brønner, hage, steingjerder, vei og tufter etter uthus. Fyret hadde 4. ordens linseapparat. Landingen har forholdsvis god tilgjengelighet. Like ved fyret er det rester etter tyske kanonstillinger.

Sørhaugøy fyrstasjon er et harmonisk anlegg med en viktig beliggenhet på innenskjærsleden til Haugesund. Fyrstasjonen har stor miljøbetydning som del av byens ytre havnebilde. Fyrbygningen har sjelden materialbruk, relativt høy alder og stor grad av opprinnelighet i eksteriør og interiør, og har derfor stor bygnings- og fyrshitorisk verdi.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 120 gjester og ingen medlemmer på besøk.