Rogaland

SKUDENES FYRSTASJON

Beliggenhet: Karmøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1799
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Dagens fyr er fra 1815. 
Nedlagt og avbemannet i 1924.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt og Geitungen fyrstasjon. Bygningene ble solgt til privat kjøper. 
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Privat

Tekst og bilder: Riksantikvaren


Skudenes fyrstasjon ligger ved innseilingen til Skudeneshavn på Karmøy. Fyrstasjonen ligger i et opprevet klippelandskap. Områdene mellom klippene bærer preg av å være beitet. Stasjonen omfatter den tidligere fyrbygningen i tre med grunnmur etter lyktehus på sørøstre hjørne, bolig og uthus. Takene er tekket med skiferheller. Spor etter kullhus og anlegg fra 2. verdenskrig finnes i området. Naust med steinvorr ligger et godt stykke innenfor anlegget i nærheten av et åttekantet lostårn i betong. I 1924 ble stasjonen nedlagt, lykethuset revet og bygningene solgt.

Skudenes fyrstasjon er en liten og særpreget fyrstasjon med en dramatisk beliggenhet ytterst på en utlutende klippe. Bygningene danner et harmonisk anlegg i det særpregete landskapet. Fyrstasjonen har høy aldersverdi og bygningene har stor grad av opprinnelighet med bl.a. taktekkingen bevart. Fyrstasjonen har miljøskapende verdi. Lostårnet innenfor er av type sjelden og utgjør en interessant del av mijløet.