Rogaland

RØVÆRSHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Haugesund kommune, Rogaland
Opprettet: 1892
Status: Automatisert og avfolket 1975
Funksjon: Leifyr
Eier: Staten v/ Kystverket
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Mulighet for utflukt/omvisning: Ja  Kontaktinformasjon: Ravnafloke AS
Røværsholmen fyrstasjon ligger på en holme ved Røvær utenfor Haugesund. Anleggget har et 13,5m høyt fyrtårn i støpejern med tårnfot i hugget stein. Steinen kommer fra Lista fyrstasjon der to steintårn ble tatt ned i 1873. Fyret har 2. ordens linseapparat. Bolig og uthus ligger ved siden av tårnet med naust og landing rett nedenfor. Landingsforholdene er vanskelige.

Røværsholmen fyrstasjon er et godt eksempel på de marginale boforhold fyrvesenets folk ofte har hatt og har sosialhistorisk verdi. Det lave, koniske støpejernstårnet er en relativt sjelden fyrtype. Anlegget har identitetsskapende verdi i området.

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 124 gjester og ingen medlemmer på besøk.