Rogaland

KOPERVIK FYRSTASJON

Beliggenhet: Karmøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1863
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1887.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt. 
Fyrbygningen ble senere fjernet (ukjent år). 

 
Foto: Kystverket