Rogaland

FLATHOLMEN FYRSTASJON

altBeliggenhet: Sola kommune, Rogaland
Opprettet: 1862
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens betongfyr er fra 1957.
Automatisert og avbemannet i 1984.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Staten, Kystverket
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening

Tekst og bilder: Bjørn Arild Ersland

Les mer …

GEITUNGEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Karmøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1924
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Automatisert i 1988. Avbemannet i 1994.
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Staten, Kystverket 
Medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening
 


 
Tekst og bilder: Riksantikvaren

Les mer …

GITTERØY FYRSTASJON

Beliggenhet: Haugesund kommune, Rogaland
Opprettet: 1861
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1910.
Fyret ble erstattet av Glette fyrlykt. Fyret ble solgt til privat kjøper og fjernet senere (ukjent år).
 
 Foto: Kystverket

 

GLETTE FYRSTASJON

Beliggenhet: Haugesund kommune, Rogaland
Opprettet: 1849
Funksjon: Fiskefyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet 1860.
Fyret ble erstattet av Gitterøy fyr. Fyrbygningen ble revet. En fyrlykt ble satt opp på holmen i 1910.
 
 
Foto: Kystverket
 
 
 

GRUNNSUNDHOLMEN FYRSTASJON

Beliggenhet: Eigersund kommune, Rogaland
Opprettet: 1855
Funksjon: Innseilingsfyr
Utvikling: Nedlagt og avbemannet i 1928.
Fyret ble erstattet av en fyrlykt på underbygning.
Bygningene ble solgt til privat kjøper.
Vernestatus: Ikke fredet
Eier: Privat


Bilde: Riksantikvaren

 

  

HØGEVARDE FYRSTASJON

Beliggenhet: Karmøy kommune, Rogaland
Opprettet: 1700
Funksjon: Ledfyr
Utvikling: Dagens fyrtårn er fra 1858. 
Nedlagt og avbemannet i 1902.
Fyret ble erstattet av to fyrlykter. Bygningene ble solgt til privat kjøper i 1905. 
Vernestatus: Fredet etter Kulturminneloven 1999
Eier: Norsk Hydro, fra 1955
 
Bilde: Riksantikvaren

Les mer …

NFHF Forum

Aktivitet nå

Vi har 150 gjester og ingen medlemmer på besøk.